Opdateret 2015-02-16

English

Hjemmeside

Subjects:

Softwaretest
  Forbedringsprojekt - PET
  Seminarer / Præsentationer
  Rapporter / Indlæg

Menneskers samspil

Kravspecifikationer

Konfigurationsstyring

Iterativ udvikling

Formelle modeller til   procesforbedring

Forandringsstrategier

Erfaringsbaseret   procesforbedring

Analyse af fejlrapporter

 
Kontaktdetaljer

mail@ottovinter.dk

CV

Publications

Rapporter og Indlæg:

1. The Prevention of Errors through Experience-Driven Test Efforts (1996), Vinter O., P.-M. Poulsen, K. Nissen & J.M. Thomsen - ESSI Project 10438, Final Report, Brüel & Kjær A/S, 2850 Nærum.

2. The Prevention of Errors through Experience-Driven Test Efforts (1996), Vinter O., P.-M. Poulsen, K. Nissen, J.M. Thomsen & O. Andersen - DLT Report D-259, DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm.

3. Experience-Driven Process Improvement Boosts Software Quality (1996), Vinter O. - Proceedings of the Ninth International Software Quality Week, Software Research, San Francisco, USA. (Presentation slides)

4. How to Apply Static and Dynamic Analysis in Practice (1997), Vinter O. - Proceedings of the Tenth International Software Quality Week, Software Research, San Francisco, USA. (Presentation slides)

Software Test


Jeg har på Brüel & Kjær været ansvarlig for et antal projekter til forbedring af software udviklingsprocessen. Fokus i et af disse var effektivisering af software test processen. Resultaterne af dette vil blive omtalt i det følgende. Resultaterne af de øvrige procesforbedringsprojekter findes via hovedsiden.

Testforbedringsprojektet - PET

PET (The Prevention of Errors through Experience-Driven Test Efforts) var et projekt som blev gennemført på Brüel & Kjær med det formål at forbedre software test effektiviteten med udgangspunkt i en analyse af fejlrapporter fra tidligere projekter (defect analysis).

Ved indførelse af statisk og dynamisk analyse opnåedes:

  • En forøgelse af testeffektiviteten på 46%
  • En reduktion i antallet af fejlrapporter efter frigivelse på 75%

Resultaterne af projektet er dokumenteret i en digital rapport [1] og en papirbaseret rapport [2].

Projektets resultater blev i kortere form bl.a. præsenteret på SQW'96 under titlen: "Experience-driven Process Improvement Boosts Software Quality" [3].

Vores anbefalinger til brugen af testteknikkerne blev bl.a. præsenteret på SQW'97 og QWE'97 under titlen: "How to Apply Static and Dynamic Analysis in Practice" [4].

PET er et Process Improvement Experiment støttet af EU under ESSI programmet. ESSI (European System and Software Initiative) havde til formål at udbrede Software Best Practice i Europa under EUs 4. rammeprogram (ESPRIT).

Retur til toppen af siden.

Seminarer og Præsentationer

Jeg afholder et heldags seminar med titlen: Forbedret software ved brug af statisk og dynamisk analyse i tests. Seminaret viser hvordan et firma kan øge sin testeffektivitet ved brug af statisk og dynamisk analyse i testfasen, og hvordan klassificering af problem rapporter kan styre firmaets procesforbedringsprogrammer.

Jeg afholder også præsentationer over samme emne af en varighed fra 45 minutter til 2 timer afhængig af behovet.

Retur til toppen af siden.


Home Page -
Hjemmeside - mail@ottovinter.dk