Opdateret 2015-02-17

English

Hjemmeside

Subjects:

Softwaretest

Menneskers samspil

Kravspecifikationer

Konfigurationsstyring

Iterativ udvikling

Formelle modeller til   procesforbedring

Forandringsstrategier

Erfaringsbaseret   procesforbedring

Analyse af fejlrapporter
  Fejlrapportanalyse
  Anvendelsen på B&K
  Seminarer / Præsentationer
  Rapporter / Indlæg

 
Kontaktdetaljer

mail@ottovinter.dk

CV

Publications

Rapporter og Indlæg:

1. Bug Taxonomy and Statistics (2001), Beizer B., O. Vinter - Otto Vinter, Software Engineering Mentor, 2630 Taastrup.

2. Using Defect Analysis as an Approach to Software Process Improvement, Vinter O. - Otto Vinter, Software Engineering Mentor, 2630 Taastrup.

3. Analyzing Requirements Bugs (2000), Vinter O., S. Lauesen - Bug Report Department in Software Testing & Quality Engineering Magazine, Vol. 2-6, Nov/Dec 2000. (Article and additional Web Contents)

4. Improving Software Organizations: From Principles to Practice (2002), Mathiassen L. e.a. eds. Addison-Wesley Crystal Series. Foreword by Bill Curtis.

5. Experience-Based Approaches to Process Improvement (2000), Vinter O. - Proceedings of the Thirteenth International Software Quality Week, Software Research, San Francisco, USA. (Presentation slides)

Analyse af fejlrapporter (Defect Analysis)


Analyse af fejlrapporter (Defect Analysis) er en måde at starte software procesforbedringer (Software Process Improvement - SPI) på. Den måde de fleste virksomheder vælger er at følge en af de velkendte modeller for software modenhed (CMM eller BOOTSTRAP). Forbedringsaktiviteterne følger en fast model hvor firmaets processer forbedres over en bred front med det formål at løfte virksomheden op på højere modenhedstrin.

En fundamentalt anderledes måde at udføre SPI på er en der er erfaringsbaseret, dvs. drevet udfra den viden og de erfaringer som allerede er tilstede i virksomheden. Forbedringsteknikken bygger på en "problem diagnose", hvis formål er at identificere de vigtigste (proces)problemer set fra virksomhedens synspunkt. Fokuserede forbedringsaktiviteter som kan fjerne disse problemer planlægges og udføres i tæt samarbejde med de indflydelsesrige aktører i virksomheden.

En af disse problemdiagnoseteknikker er: Fejlrapportanalyse (Defect Analysis). Principperne i fejlrapportanalyse vil blive omtalt i det følgende.

Retur til toppen af siden.

Fejlrapportanalyse

Analysen af fejlrapporter tager sit udgangpunkt i Boris Beizer's klassifikation af fejl. En beskrivelse af fejlkategorierne, hans tilhørende statistiske data, samt de statistiske data, jeg har samlet på Brüel & Kjær, kan findes i følgende dokument: "Bug Taxonomy and Statistics" [1]. Defect Analysis teknikken er meget kort beskrevet i: Using Defect Analysis as an Approach to Software Process Improvement [2].

Teknikkens anvendelse på PRIDE projektet er beskrevet i en artikel i STQE Magazine: "Analyzing Requirements Bugs" [3]. Endelig kan en fuldstændig beskrivelse af teknikken og resultaterne findes i kapitel 8 i: "Improving Software Organizations: From Principles to Practice" [4].

Retur til toppen af siden.

Anvendelsen af fejlrapportanalyse på B&K

På Brüel & Kjær udviklede vi en erfaringsbaseret forbedringsteknik baseret på analyse af fejlrapporter fra tidligere projekter (defect analysis). Forbedringsteknikken blev anvendt som et centralt element i software test forbedringsprojektet PET og kravspecifikations forbedringsprojektet PRIDE. Vi har konstateret at forbedringsteknikken er både simpel og effektiv. Den kan let overføres til andre virksomheder.

En beskrivelse af forbedringsteknikken og de resultater vi opnåede på Brüel & Kjær blev givet i sin første udgave på EuroSPI'98, senere opdateret som keynote på QWE'99 og i sin endelige form som Quick Start Tutorial på SQW´00: Experience-Based Approaches to Process Improvement [5]. Resultaterne er også beskrevet i kapitel 8 i: "Improving Software Organizations: From Principles to Practice" [4].

Retur til toppen af siden.

Seminarer og Præsentationer

At foretage en fejlrapportanalyse er en proces der tager tid og kræver erfaring. Jeg kan hjælpe virksomheder med at udføre sådanne fejlrapportanalyser (defect analysis), deltage med at identificere de vigtigste problemer i virksomhedens processer, og være med til at starte forbedringsprojekter. Defect Analysis teknikken er meget kort beskrevet i: Using Defect Analysis as an Approach to Software Process Improvement [2].

Jeg afholder en halvdagstutorial med titlen: Introduction to Defect Analysis, der introducerer klassifikationsteknikken og omtaler de resultater jeg har opnået med at bruge fejlrapportanalyse som middel til at starte procesforbedringer i en virksomhed.

Jeg afholder også præsentationer over samme emne af en varighed fra 45 minutter til 2 timer afhængig af behovet. Se feks. abstract fra en sådan præsentation på EuroSTAR 2008.

Retur til toppen af siden.


Home Page -
Hjemmeside - mail@ottovinter.dk