Opdateret 2015-02-18

English

Hjemmeside

Subjects:

Softwaretest

Menneskers samspil

Kravspecifikationer

Konfigurationsstyring

Iterativ udvikling
  Timebox forbedringsprojekt
  Prototype forbedringsprojekt
  Iterativ udvikling i praksis
  Seminarer / Præsentationer
  Rapporter / Indlæg

Formelle modeller til   procesforbedring

Forandringsstrategier

Erfaringsbaseret   procesforbedring

Analyse af fejlrapporter

 
Kontaktdetaljer

mail@ottovinter.dk

CV

Publications

Rapporter og Indlæg:

1. Rapport fra forbedringsaktivitet: Software udviklingsmodel, Brüel & Kjær CMS (1999), Nørbjerg J., O. Vinter - Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S,2850 Nærum.

2. Managing Incremental Development: Combining Flexibility and Control (2002), Nørbjerg J. - Proceedings of the ECIS2002 Conference, Gdansk, Poland.

3. Rapport fra forbedringsaktivitet: Software udviklingsmodel, Brüel & Kjær S&V (2000), Vinter O. - Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2850 Nærum.

4. Iterative Software Development - A Practical View (2001), Korsaa, M., R. Olesen, O. Vinter - DF Report DF-16, Datateknisk Forum, c/o DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. (Forkortet udgave)

Iterative udviklingsmodeller


Jeg har på Brüel & Kjær været ansvarlig for et antal projekter til forbedring af software udviklingsprocessen. Fokus i to af disse var at erstatte en konventionel vandfaldsbaseret udviklingsmodel med en iterativ proces.

Brüel & Kjær deltog i det store danske software procesforbedringsprojekt Center for Software Procesforbedringer (CSPI). Under dette projekt har vi eksperimenteret både med at indføre en prototype baseret udviklingsproces, og med at indføre en RAD inspireret inkrementel udviklingsproces baseret på timeboxing. Resultaterne af disse vil blive omtalt i det følgende. Resultaterne af de øvrige procesforbedringsprojekter fra min tid på Brüel & Kjær findes via hovedsiden.

I forbindelse med min ansættelse på DELTA har jeg været en af forfatterne på en rapport om iterative udviklingsmodeller i praksis, som forsøger at skabe overblik over disse udviklingsmodeller og gennemgår hvorledes man har brugt dem i en række danske virksomheder.

Retur til toppen af siden.

Timeboxing forbedringsprojektet - B&K CMS

Under det store danske software procesforbedringsprojektet Center for Software Procesforbedringer (CSPI) blev der i Brüel & Kjær's Condition Monitoring Systems (CMS) division startet et forbedringsprojekt, som skulle understøtte et udviklingsprojekt i at arbejde med Incremental Development gennem brug af Timeboxing princippet fra RAD (Rapid Application Development).

De væsentligste erfaringer ved at arbejde med en sådan udviklingsmodel var følgende:

 • At alle må være indstillet på ændringer i planerne efter hver timebox
 • At kravene ikke vokser undervejs, men afklares og detaljeres
 • At kvaliteten kan sikres undervejs ved at indføre "stabiliseringstimboxe"
 • At en timbox længde på 8 uger gav til strækkelige muligheder for at levere brugbare resultater
 • At det er vigtigt at afholde "halvvejsmøder" i hver timebox for at sikre fokuseringen på resultater
 • At det er svært at afvikle flere timeboxe parallelt, men kan klares med korte synkroniseringsperioder mellem timeboxe

Resultaterne af projektet er dokumenteret i den afsluttende rapport [1].

Projektets resultater er også blevet præsenteret på ECIS2002 konferencen under titlen: "Managing Incremental Development: Combining Flexibility and Control" [2].

Retur til toppen af siden.

Prototyping forbedringsprojektet - B&K S&V

Under det store danske software procesforbedringsprojektet Center for Software Procesforbedringer (CSPI) blev der i Brüel & Kjær's Sound & Vibration (S&V) division startet et forbedringsprojekt for at omdefinere vores ISO 9001 certificerede software udviklingsmodel fra en konventionel vandfaldsmodel til en inkrementel udviklingsmodel baseret på prototyper. Tre udviklingsprojekter eksperimenterede med denne type udviklingsmodel.

De væsentligste erfaringer ved at arbejde med en sådan udviklingsmodel var følgende:

 • At der blev opnået en øget kontrol med projekternes fremdrift
 • At usikkerhed om mål og resultat internt på såvel som omkring projektet blev reduceret
 • At alvorlige tekniske problemer på projektet blev fundet tidligere
 • At motivation og energi hos projektdeltagerne voksede
 • At der skal færdiggøres prototyper mindst hver 3 måned for at sikre fokuseringen på resultater

Resultaterne af projektet er dokumenteret i den afsluttende rapport [3].

Retur til toppen af siden.

Iterativ software udvikling i praksis

TecPoint (tidligere: Datateknisk Forum) besluttede at den årlige rapport i 2001 skulle afdække hvorledes iterativ udvikling foregik i praksis i Danmark.

Rapporten indeholder kapitler om:

 • Historien bag iterativ udvikling
 • De iterative principper
 • En kort gennemgang af de fire mest kendte iterative udviklingsmodeller (DSDM, MSF, RUP og XP), samt
 • En række forhold som det er essentielt at kende til i forbindelse med iterativ udvikling.

Rapporten indeholder endelig en række cases fra danske virksomheder med brugen af forskellige iterative udviklingsmodeller.

Vi var tre forfattere på rapporten: Iterative Software Development - A Practical View [4], som blev udgivet i november 2001. En kort udgave af rapporten kan findes [her].

Retur til toppen af siden.

Seminarer og Præsentationer

At indføre og anvende iterative udviklingsmodeller er ikke en simpel proces. Det kræver ændring af holdninger hos alle spillere i og omkring udviklingsprojektet. Den mest effektive måde at få den nødvendige erfaring med disse modeller er at få støtte (mentoring) fra en der har prøvet det i praksis. Jeg kan hjælpe virksomheder med at afklare forudsætningerne og deltage i indførelsen af den mest effektive iterative udviklingsmodel for den enkelte virksomhed.

Jeg afholder præsentationer over emnet iterative udviklingsmodeller af en varighed fra 45 minutter til 2 timer afhængig af behovet.

Retur til toppen af siden.


Home Page -
Hjemmeside - mail@ottovinter.dk