Opdateret 2017-05-14

English

Hjemmeside

Subjects:

Softwaretest

Menneskers samspil

Kravspecifikationer
  Forbedringsprojekt - PRIDE
  Forbedringsprojekt - CSPI
  Seminarer / Præsentationer
  Rapporter / Indlæg

Konfigurationsstyring

Iterativ udvikling

Formelle modeller til   procesforbedring

Forandringsstrategier

Erfaringsbaseret   procesforbedring

Analyse af fejlrapporter

 
Kontaktdetaljer

mail@ottovinter.dk

CV

Publications

Rapporter og Indlæg:

1. A Methodology for Preventing Requirements Issues from Becoming Defects (1999), Vinter O., S. Lauesen & J. Pries-Heje - ESSI Project 21167, Final Report, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2850 Nærum.

2. Improved Requirements Engineering Based on Defect Analysis (1998), Vinter O. Proceedings of the Second International Software Quality Week Europe, Software Research, San Francisco, USA. (Presentation slides)

3. Analyzing Requirements Bugs (2000), Vinter O., S. Lauesen - Bug Report Department in Software Testing & Quality Engineering Magazine, Vol. 2-6, Nov/Dec 2000. (Article and additional Web Contents)

4. Preventing Requirement Defects (2000), Lauesen S., O.Vinter - Proceedings of the Sixth International Workshop on Requirements Engineering: Foundations of Software Quality, REFSQ 2000.

5. Preventing Requirement Defects: An Experiment in Process Improvement (2001), Lauesen S., O.Vinter - Requirements Engineering Journal, Vol. 6 No. 1, Springer-Verlag London 2001.

6. Rapport fra forbedringsaktivitet: Kravspecifikationer (1999), Vinter O., J. Pries-Heje - Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2850 Nærum.

7. Improving Software Organizations: From Principles to Practice (2002), L. Mathiassen e.a. eds. Addison-Wesley Crystal Series. Foreword by Bill Curtis.

8. Scenarios, Prototyping & Usability Tests Improve Products & Requirements (2000), Vinter O., J. Pries-Heje - Proceedings of the Eighths European International Conference on Software Testing Analysis and Review, EuroSTAR 2000, EuroSTAR Conferences, Galway, Ireland.

Kravspecifikationsteknikker


Jeg har på Brüel & Kjær været ansvarlig for et antal projekter til forbedring af software udviklingsprocessen. Fokus i et af disse var effektivisering af kravspecifikations processen. Resultaterne af dette vil blive omtalt i det følgende. Resultaterne af de øvrige procesforbedringsprojekter findes via hovedsiden.

Kravforbedringsprojektet - PRIDE

PRIDE (A Methodology for Preventing Requirements Issues from Becoming Defects) var et projekt gennemført på Brüel & Kjær med det formål at forbedre kravspecifikationsprocessen med udgangspunkt i en analyse af fejlrapporter fra tidligere projekter (defect analysis).

Ved indførelse af scenarier og usability tests på tidlige prototyper opnåedes:

  • En fordobling produktsalget - sammenlignet med et tilsvarende produkt udviklet af det samme projekthold til et lignende markedssegment
  • En brugervenlighed som er enestående på markedet for den slags produkter
  • En næsten tredobling af produktiviteten til udvikling af brugergrænsefladen
  • En 72% reduktion af usabilityproblemer i nyudviklede skærmbilleder
  • En 27% reduktion i fejlrapporter

Resultaterne af projektet er dokumenteret i den afsluttende rapport [1].

Projektets resultater blev i kortere form bl.a. præsenteret på QWE'98 under titlen: "Improved Requirements Engineering Based on Defect Analysis" [2]. En artikel i STQE Magazine beskriver i flere detaljer hvorledes analysen af fejlrapporterne (defect analysis) ledte frem til valget af kravspecifikationsteknikkerne [3]

Søren Lauesen har foretaget en mere teoretisk behandling af resultaterne som blev præsenteret på REFSQ 2000 [4] samt i form af en artikel i Requirements Engineering Journal [5].

PRIDE er et Process Improvement Experiment støttet af EU under ESSI programmet. ESSI (European System and Software Initiative) havde til formål at udbrede Software Best Practice i Europa under EUs 4. rammeprogram (ESPRIT).

Retur til toppen af siden.

Kravforbedringsprojektet under CSPI

Brüel & Kjær deltog i det store danske software procesforbedringsprojekt Center for Software Procesforbedringer (CSPI). Under dette projekt udbredte vi de kravspecifikationsteknikker som vi havde fundet effektive under PRIDE projektet til en række andre udviklingsprojekter, hvorved vi opnåede yderligere erfaringer med anvendelsen af scenarier og usability test på tidlige prototyper. Erfaringerne har været særdeles positive og har endnu engang bevist værdien af teknikkerne. Konklusionerne på spredningen af teknikkerne kan opsummeres som følger.

Scenarier og usability tests er effektive teknikker til at skabe bedre produkter, fordi de:

  • Identificerer de rigtige behov hos kunder og brugere
  • Muliggør bedre videnoverførsel fra kunden/brugeren til udviklingsprojektet
  • Skaber bedre samspil internt i udviklingsprojektet under udviklingsforløbet
  • Er omkostningseffektive teknikker
  • Skaber bedre produkter set fra et kunde/brugersynspunkt

Resultaterne er dokumenteret i en afsluttende rapport [6] samt i den afsluttende rapport fra CSPI projektet kapitel 18: "Improving Software Organizations: From Principles to Practice" [7]. Resultaterne er også blevet præsenteret på EuroSTAR 2000 [8].

Retur til toppen af siden.

Seminarer og Præsentationer

Jeg afholder en to-dages workshop med titlen: Forbedrede krav gennem anvendelse af scenarier og usability tests på tidlige prototyper. Workshoppen sætter et projekthold i stand til at anvende disse effektive teknikker til dramatisk forbedring af kravspecifikationsprocessen og det resulterende produkt.

Jeg afholder også præsentationer over samme emne af en varighed fra 45 minutter til 2 timer afhængig af behovet.

Til personer, som på en eller anden måde kommer i forbindelse med eller deltager i kravspecifikationsprocessen, afholder jeg et 90 minutters indlæg om at stille krav til krav også krav til acceptkriterier.

Retur til toppen af siden.


Home Page -
Hjemmeside - mail@ottovinter.dk