Vi skal stille krav til kravene – og krav til acceptkriterier


Der er mange undersøgelser, der har vist, at fejl og mangler ved krav og kravspecifikationsprocessen er den største kilde til problemer senere i projektforløbet og ibrugtagningen. Årsagerne er mange – for det er nemlig svært at finde og dokumentere krav, så de tilfredsstiller alle interessenters behov for afklaring og fortolkning.
Et vigtigt aspekt af kravprocessen er at sikre, at krav også kan verificeres og valideres. Derfor må vi også stille krav til de tilhørende acceptkriterier.
I dette indlæg vil jeg forsøge at vise, hvordan formuleringen af krav har indflydelse på forståelsen og give nogle simple regler (krav til kravene), der kan medvirke til at sikre en bedre fortolkning af kravene og acceptkriterierne – og dermed reducere antallet af problemer relateret til krav.

Indlægget varer 90 minutter inklusiv en kort pause, to små øvelser undervejs, og tid til diskussion af egne problemer. Indlægget er interessant for alle personer som på en eller anden måde kommer i forbindelse med eller deltager i kravspecifikationsprocessen. Det er på ingen måde et udtømmende kursus i kravspecifikation, men en øjeåbner og appetitvækker for alle interessenter. Jeg har feks. holdt indlægget for flere grupper af test managers med stor succes, ligesom jeg har undervist i dette for kandidatstuderende og masterstuderendeRoskilde Universitet.

Indlægsholder

Otto Vinter er selvstændig konsulent og mentor, samt ekstern lektor på Roskilde Universitet inden for emnerne projektledelse og procesforbedring. Vejledning af projektledere for at sikre effektive processer og standarder inden for alle aspekter af projektledelse er i fokus. Specifikt inden for udviklingsmodeller, kravspecifikationer, test, konfigurationsstyring og kvalitetssikring.
Otto har 25 års erfaring med at lede store komplekse udviklingsprojekter, og 20 års erfaring med at lede procesforbedringsprojekter ofte med inddragelse af andre forskere fra universiteterne.

Email: vinter@ottovinter.dk
My English home page
Min danske hjemmeside

Senest opdateret: 2017-05-14