Opdateret 2015-02-17

English

Hjemmeside

Subjects:

Softwaretest

Menneskers samspil

Kravspecifikationer

Konfigurationsstyring
  Forbedringsprojekt på B&K
  CM i udviklernes perspektiv
  Seminarer / Præsentationer
  Rapporter / Indlæg

Iterativ udvikling

Formelle modeller til   procesforbedring

Forandringsstrategier

Erfaringsbaseret   procesforbedring

Analyse af fejlrapporter

 
Kontaktdetaljer

mail@ottovinter.dk

CV

Publications

Rapporter og Indlæg:

1. Configuration Management from a Developer's Perspective (2001), Bendix L., O. Vinter - Proceedings of the Ninths European International Conference on Software Testing Analysis and Review, EuroSTAR 2001, EuroSTAR Conferences, Galway, Ireland.

Konfigurationsstyring


Jeg har på Brüel & Kjær været ansvarlig for et antal projekter til forbedring af software udviklingsprocessen. Fokus i et af disse var at forbedre konfigurationsstyringsprocessen. Resultaterne af dette vil blive omtalt i det følgende. Resultaterne af de øvrige procesforbedringsprojekter findes via hovedsiden.

Forbedringsprojektet på B&K

I juni 1999 påbegyndte vi et eksperiment til at forbedre konfigurationsstyringsprocessen på Brüel & Kjær. Det nåede desværre ikke at blive afsluttet inden udløbet af det store danske software procesforbedringsprojekt Center for Software Procesforbedringer (CSPI).

For at finde de virkelige årsager bag nogle af de konfigurationsstyringsproblemer, som Brüel & Kjær havde oplevet benyttede vi os af en problemdiagnoseteknik baseret på interviews af udviklere, projektledere og kvalitetsansvarlige.

Disse interviews ændrede fokus for forbedringsprojektet fra at dreje sig om nedskrivning/opdatering af konfigurationsstyringsprocedurer til gennem workshops at skabe bedre forståelse hos udviklerne for værdien af konfigurationsstyring set fra deres perspektiv, så de selv kunne skabe de optimale rammer og procedurer for konfigurationsstyring på deres projekt.

Vi var klar til at introducere de nye principper for forbedring af konfigurationsstyringen på de første projekter i september 1999, men stødte her på udviklingsledelsens modstand mod vores indfaldsvinkel til løsning af konfigurationsstyringsproblematikken. Det planlagte eksperiment afsluttedes derfor uden at ideerne havde været afprøvet i praksis.

Retur til toppen af siden.

Konfigurationsstyring fra udviklernes perspektiv

Konfigurationsstyring betragtes normalt som en kvalitetsstyringsdisciplin med fokus på at kontrollere ændringer til produkter, som frigives til markedet. Gennem interviews med udviklere, projektledere og kvalitetsansvarlige har vi imidlertid fundet, at der var et stort behov for at anvende konfigurationsstyringsteknikkerne under selve udviklingsforløbet.

Det har ført os til at arbejde med alternative metaforer for konfigurationsstyringsbegreberne, så vi i højere grad kan fange udviklernes eget behov for konfigurationsstyring. Vi har indarbejdet metaforerne i et workshop format, hvor udviklerne lærer selv at arbejde med konfigurationsstyringsteknikkerne.

Arbejdet med at definere konfigurationsstyring fra udviklernes perspektiv har jeg udført sammen med Lars Bendix, som er forsker med speciale i konfigurationsstyring. Resultatet findes nu i form af en heldags workshop, som vi kan afholde for udviklere på udviklingsprojekter. Workshoppen blev første gang afholdt som heldags tutorial på EuroSTAR 2001 i Stockholm: Configuration Management from a Developer's Perspective [1].

Retur til toppen af siden.

Seminarer og Præsentationer

Vi afholder et heldags workshop med titlen: "Configuration Management from a Developer's Perspective" [1]. Workshoppen er designet til at blive afholdt når et projekthold skal tage stilling til hvorledes de vil bruge konfigurationsstyring på deres projekt. Ideen er at projektholdet efter workshoppen er istand til at formulere alle deres konfigurationsstyrings procedurer så de passer til netop deres projekts situation. Det optimale vil være at lade en af firmaets proceskonsulenter deltage i workshoppen, så resultaterne kan indarbejdes i firmaets procesforbedringsprogrammer.

Jeg afholder også præsentationer over samme emne af en varighed fra 45 minutter til 2 timer afhængig af behovet.

Retur til toppen af siden.


Home Page -
Hjemmeside - mail@ottovinter.dk