Opdateret 2017-10-06

English

Hjemmeside

Subjects:

  Seminarer / Præsentationer
  Procesforbedringsområder
  Faglig profil
  EU projektforslag
  CV

Softwaretest
Menneskers samspil
Kravspecifikationer
Konfigurationsstyring
Iterativ udvikling
Formelle modeller til   procesforbedring
Erfaringsbaseret   procesforbedring
Analyse af fejlrapporter

Kontaktdetaljer

mail@ottovinter.dk

Kontaktdeltaljer:

Kontakt mig gennem e-mails til:
    mail@ottovinter.dk

Jeg kan også kontaktes således:
Telefon:
   +45 4399 2662
Mobil:
   +45 4045 0771
Skype:
   otto.vinter

Postadresse:
   Otto Vinter
   Sthensvej 2F
   2630 Taastrup

Jeg er momsregistreret med SE nr (VAT): DK 17 58 96 44


Dette er mit CV
og liste af Publikationer

Velkommen til Otto Vinter's hjemmeside


I mangel af en bedre betegnelse kalder jeg mig: Software Engineering Mentor, fordi jeg gennem mine mange år med softwareudvikling, metode- og forbedringsarbejde har erhvervet en omfattende viden og erfaring om, hvad der fungerer i praksis, og hvordan software udviklingsprocessen kan forbedres. Jeg kan derfor hjælpe og støtte andre med deres projekter og forbedringsprocesser.

Procesforbedringsområder

Min viden og erfaringer med forbedring af udviklingsprocesserne kan opdeles på følgende områder:

Alt materiale på min hjemmeside kan bruges og gengives under forudsætning af, at kilden angives tydeligt, og at min og andres copyright overholdes.

Såfremt du måtte have supplerende viden eller erfaringer eller blot ønsker yderligere informationer, vil jeg gerne have kontakt med dig.

Seminarer og præsentationer

4. - 5. Oktober, SPICE 2017, Palma de Mallorca.
SPICE 2017 er den 17. "International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination". Konferencen drejer sig om at promovere SPICE standarden (ISO/IEC 15504) og dens brug. Jeg afholder en præsentation med titlen: "Aspects you should consider in your action plan when implementing an improvement strategy". Det bagved liggende paper har Peter H. Carstensen som medforfatter. Paperet publiceres af Springer i deres "Communications in Computer and Information Science (CCIS) series" af Proceedings som nummer 770. Download præsentationen: her.
Arrangør: SPICE User Group og The University of the Balearic Islands. Kontakt: Antonia Mas.
Onsdage 6. September - 15. November 2017, Projektledelse, Roskilde Universitet, Roskilde.
Jeg afholder RUCs kandidat-niveau kursus i Projektledelse (PRO) igen dette efterår i ovennævnte periode (med eksamen i januar). Fra foråret 2018 vil en anden underviser overtage kurset. Kurset afholdes på engelsk.
Information om kurset og evt. deltagelse kan fås hos Studievejledningen på Informatik, telefon 4674 2040.

Her kan du finde listen over mine tidligere afholdte seminarer og præsentationer.

Retur til toppen af hjemmesiden.

Min faglige profil

Jeg mener, at en mentor skal besidde både en faglig og menneskelig indsigt inden for sit område. En mentor fungerer som fortæller, fødselshjælper, vejleder, støtte og "dårlig samvittighed" for dem, der ønsker at forbedre deres evner til at lede og gennemføre softwareudvikling på.

Jeg forsøger at give denne betegnelse liv gennem præsentationer på konferencer, og virksomhedsspecifik hjælp, støtte, vejledning og mentoring. Jeg har lang erfaring i at sparre med projektledere, så de får implementeret deres projektledelses- og udviklingsprocesser mest effektivt. Disse processer kan enten være virksomhedsspecifikke eller defineret af en udefrakommende standard som feks. CMMI® (Capability Maturity Model Integrated). I sidstnævnte forbindelse er jeg certificeret til CMMI® version 1.2.

Som supplement til mine erfaringer inden for software engineering er jeg også Belbin® Team Role akkrediteret til at gennemføre vurdering af (projekt)gruppers sammensætning og forbedring af deres samarbejde, samt en af mentorerne for yngre ingeniører i Ingeniørforeningen IDA.

Jeg er ekstern lektor på masteruddannelserne i projektledelse og procesforbedring (PRO og MPF) på Roskilde Universitet (RUC). Desuden er jeg udpeget til det datalogiske censorkorps på universiteterne.

Jeg er af EU Kommissionen udvalgt som Expert Evaluator ved de sidste mange års rammeprogrammer, der støtter forskning og teknologi: IST (Information Society Technologies), specifikt inden for områderne: Software Systems and Services, FET-Proactive (Future and Emerging Technologies), Technology-enhanced Learning, samt inden for Life Long Learning Programme (LLP).

Jeg har derigennem opnået en viden, så jeg kan assistere virksomheder med at udarbejde projektforslag mhp. at opnå støtte fra EU's forskningsprogrammer. Jeg har også været brugt af Forsknings- og Innovationsstyrelsen til at foretage gratis præevalueringer af projektforslag inden for disse programmer, så projektforslagene får større chance for at opnå støtte. Sluttelig har jeg personlige erfaringer med at lave sådanne projektforslag og gennemføre projekterne i praksis med succes.

Jeg arbejder med forskning, udvikling og konsulentopgaver inden for software procesforbedring og gennemfører projekt-og organisatoriske assessments vhja. ImprovAbility™ modellen som jeg har været medudvikler af.

Tidligere var jeg fastansat som seniorkonsulent i IT-Procesafdelingen på DELTA, hvor jeg arbejdede med software procesforbedringer for virksomheder, samt forsknings- og udviklingsprojekter omkring procesforbedring. Før da fik jeg de fleste af mine erfaringer som leder af software teknologi- og software procesforbedringsprojekter på Brüel & Kjær i Nærum. Jeg har været involveret i indførelsen af de procedurer og standarder for software udvikling, som idag indgår i Brüel & Kjær's ISO 9001 kvalitetsstyringssystem.

Jeg har været aktiv inden for procesforbedring i mere end 23 år og før da ledet software udviklings projekter i 23 år. Jeg er uddannet som civilingeniør i 1968 med speciale i system- og softwareudvikling.

Min faglige profil kan opsummeres som følger:

Dette dokument indeholder mit fulde CV, og dette min Publikationsliste.

Et eksempel på anerkendelse af mit arbejde for EU kommissionen:

  Dear ... & Otto,
  I would like to thank you both for the quality of the report that you have produced for this review.
  For me your report reminds me why we need to consult experts externally and the value of such an exercise.
  Thank you very much.
  Regards,
  Brian Holmes
  Head of Unit, Lifelong Learning: Comenius, ICT and Learning

Retur til toppen af hjemmesiden.


Home Page -
Hjemmeside - vinter@ottovinter.dk